EN PENSIONSORDNING ER EN INVESTERING I DIN FREMTID - OG MED EN SUNDHEDSFORSIKRING ER DU ALTID I SIKRE HÆNDER

En pensionsordning er består typisk af en pensionsopsparing og en række forsikringsdækninger. Din pension er din sikkerhed, dels hvis du går hen og bliver alvorligt syg, og dels når du forlader arbejdsmarkedet.

 

Vi plejer at sige, at din pensionsopsparing er en af de vigtigste opsparinger i dit liv. Og det er en af den slags, som er bedre at have startet allerede i går. Det er nemlig den, der skal sikre din økonomi, når du ikke længere skal gå på arbejde.

 

Med en sundhedsforsikring har du tegnet dit eget sikkerhedsnet, som gerne skulle bevirke, at du holder dig sund og rask, mens du går på arbejde - og minimum lige indtil du går på pension.

 

Her på siden forsøger vi at belyse emnerne og give dig svar på de spørgsmål, du end måtte sidde med.

PAS PÅ DIG SELV - NU OG SENERE I LIVET. 
MED EN PENSIONSORDNING OG EN SUNDHEDSFORSIKRING ER DU FORSIKRET HELE VEJEN RUNDT.

FIRMAPENSION: HVORDAN FUNGERER DET?

En (firma)pensionsordning er et personalegode, som giver dine medarbejdere god, økonomisk tryghed.

 

En firmapensionsordning kan etableres som enten frivillig eller obligatorisk. Begrebene siger det meget godt - i den frivillige ordningen er det op til den enkelte medarbejder at afgøre, hvorvidt han eller hun vil være med; i den obligatoriske ordning er alle medarbejdere omfattet pensionsordningen.

 

Vi vil til hver en tid anbefale at køre med en obligatorisk pensionsordning, så alle dine medarbejdere er forsikrede. Som arbejdsgiver signalerer du både, at du ikke ønsker at gøre forskel på dine medarbejdere - og du sikrer dine medarbejdere et økonomisk og forsikringsmæssigt sikkerhedsnet både ved pensionering, sygdom og evt. dødsfald.

 

Tegner I en pensionsordning som en helhed, kan I ofte også få en bedre pris på jeres ordning. En obligatorisk ordning er derfor - i vores øjne - den mest favorable løsning. Som arbejdsgiver bestemmer du mere eller mindre selv, hvilken form for pensionsløsning du ønsker i forhold til pensionsbidrag.

 

 

BIDRAGSSATSER

Den mest almindelige løsning er en såkaldt 8/4-ordning, hvor firmaet betaler 8 % af medarbejdernes pension, mens medarbejderen selv står for at betale 4 % i pension hver måned.

 

Men dette er langt fra en forhåndsbestemt løsning. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til den helt rigtige pensionsordning.

 

Den enkelte medarbejder kan også selv bestemme, om han eller hun ønsker at forhøje sit pensionsbidrag med et frivilligt bidrag. Er dette tilfældet, skal vi bare vide det, så vores administration kan sørge for at videregive informationen til jeres pensionsselskab. Den lønansvarlige i jeres virksomhed skal også have besked herom, så han eller hun kan indtaste de rigtige informationer, når han eller hun kører løn.

 

Et frivilligt bidrag kan også sagtens være en midleritig løsning - og som medarbejder kan du forhøje eller sænke det, som du har lyst til.

 

 

PENSIONSDÆKNINGER

Som privatperson er en pensionsordning - og at takke ja til firmapensionen på arbejdspladsen - din sikkerhed ved pensionering.

Pensionsopsparingen, du har fået opbygget gennem dine mange år på arbejdsmarkedet, kommer dig til gode og er med til at sikre dig en stabil hverdag som pensionist.

 

Dine pensionsforsikringer er også dem, der dækker dig - og dine nærmeste - i tilfælde af sygdom, tab af erhvervsevne (eller blot nedsat erhvervsevn) eller ved dødsfald.

 

Derfor plejer vi at sige, at en pensionsordning er en af de ting, du kan gøre for dig selv, som virkelig hjælper dig på lang sigt - og at det er en ting, som er bedre at have oprettet i går end at udskyde det til i morgen.

 

Vi har forsøgt at skabe et overblik over de klassiske pensionsdækninger her:

 

 

TAB AF ERHVERVSEVNE

 

Har du en pensionsordning med en forsikring, der dækker tab af erhvervsevne, betyder det kort og godt, at du med denne forsikring får udbetalt en månedlig sum penge, hvis du skulle gå hen at miste dele eller hele din erhvervsevne.

 

Denne forsikring kaldes også en invalidedækning.

 

Invalidedækningen er som regel oprettet, så den automatisk følger din dækningsgivende løn og med en præmiefritagelse, så du ikke skal betale præmie på din pensionsordning, hvis du har mistet din erhvervsevne.

 


KRITISK SYGDOM

 

Pensionsforsikringen kritisk sygdom dækker en række af visse kritiske sygdomme, som udløser et engangsbeløb i tilfælde af, at du bliver alvorligt syg.

 

En kritisk sygdom-dækning giver dig et økonomisk grundlag for at få hjælp i en svær tid, og dækker både dig og dine børn under 24 år (egne børn, adoptivbørn eller stedbørn), hvis du har tilvalgt børnedækning i forsikringen.

 

Rækken af kritiske sygdomme kan variere fra pensionsselskab til pensionsselskab, men hos langt de fleste er listen af sygdomme er dog de samme.

 

 

LIVSFORSIKRING

 

Livsforsikringen er en skattefri udbetaling til dine kære, der efterlades, hvis du mod forventning dør inden tidspunktet for din folkepension og er en ekstra sikkerhed til dig og din familie.

 

Skulle skaden ske, og du, din kollega eller din medarbejder bliver udsat for en skade eller bliver ramt af en sygdom, som kræver at der skal ansøges om en - eller flere - af disse forsikringer, kan du altid tage fat i os. Så hjælper vi dig med at tage dialogen til pensionsselskabet.


SENIORRÅDGIVNING

Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere tilbyder en særlig rådgivning til dig, som er på vej på pension.

 

Vi afholder typisk et personligt møde, hvor vi gennemgår hvad det egentlig vil sige at blive pensioneret. Vi gennemgår også dine ønsker i forbindelse med pensionstilværelsen og dine forventlige udbetalinger.

 

Seniorrådgivningen afsluttes med en rapport, der giver dig et grafisk overblik over dine pensionsordninger, og hvorledes du med fordel kan optimere på disse.


SUNDHED

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen er et emne, vi alle taler om. Den store opgave er netop at gøre noget ved det.

 

Opal Danmark Pensionsforsikringsmægleres erfaring er, at en god sundhedspolitik - og med en god sundhedsordning - opnås der et lavere antal sygedage i virksomheden og derved en større tiltredshed og arbejdsglæde.

 

Vi sørger for, at I får markedets bedste løsning inden for sundhedsordninger og -forsikringer med hensyn til pris, dækning og skatteforhold.

 

På denne side kan du læse mere om, hvorfor vi anbefaler jer at have en sundhedsforsikring - og hvorfor jævnlige sundhedstjek er en god idé.

 

En sundhedsforsikring er ikke kun en god idé, hvis du er uheldig, og skaden skulle ske. Visse sundhedsforsikringer dækker nemlig også før skaden sker med forebyggende behandlinger, som potentielt set kan afværge skaden helt.

 

 

HVORFOR INVESTERE I EN SUNDHEDSFORSIKRING?

En sundhedsforsikring er din sikkerhed, hvis du kommer til skade - psykisk eller fysisk. Og de fleste sundhedsforsikringer har dækninger, som dækker både før, under og efter din skade.

 

Medarbejderne er en virksomheds vigtigste aktiv - og derfor er det super vigtigt at passe på de medarbejdere, man har. Sundhed er derfor et helt naturligt fokus at have.

 

Hos sundhedsselskaberne har de et team af dygtige sygeplejersker og læger, som hjælper med at finde den bedst mulige behandlingsforrm til dig, når du - eller vi - kontakter dem i forbindelse med en skade. Og med langt de fleste sundhedsforsikringer kan du få langt hurtigere behandling, end hvis du skal igennem din egen læge eller via det offentlige.

 

Det er også din sundhedsforsikring, der dækker udgifterne til dine behandlinger.

 

En komplet sundhedsaftale alt lige fra forebyggende behandlinger med f.eks. fysioterapi, kiropraktik, zonetrapi og massage, telefoniske konsultationer med en psykolog og lignende, men også efterbehandlinger som f.eks. undersøgelser og behandlinger hos speciallæger, genoptræning efter en operation, hjælp af hjemmesygeplejersker og -hjælp, efterkontrol, psykologhjælp m.m. - og også behandlinger hos fysioterapeuter, zoneterapeuter osv.


SUNDHEDSTJEK

 

Vi ved, at medarbejderne er den vigtigste ressource for en arbejdsplads.

 

Derfor samarbejder vi med SundKoncept, som specialiserer sig inden for sundhedstjeks. SundKoncepts sundhedstjeks har bevist at kunne forebygge mange sygdomme ved at måle på parametre som: 

 

Blodsukker, blodtryk, kolesteroltal, triglycerider, vægt, fedtprocent og fedtmasse, muskelmasse, BMI, taljemål, kondital, muskelstryke og fleksibilitet.

 

Med udgangspunkt i disse tal udregner de også din Body Age og derved din overordnede sundhedstilstand.


Vi håber, at I her på siden er blevet klogere på de overordnede begreber inden for pension og sundhed.

 

Men sidder I alligevel tilbage med spørgsmål, skal I endelig bare tage fat i os.

EKSPERTER INDEN FOR PENSION, SUNDHED OG FORSIKRING

Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har årelang erfaring med rådgivning og sparring til virksomheder og deres medarbejdere.

 

Vi hjælper også gerne jer!

SIDDER DU INDE MED ET SPØRGSMÅL?

Så tøv ikke - vi er her for dig.

 

Ring til os på telefonnr.: 88 38 95 75, eller skriv til os i kontaktformularen her.