GDPR - PERSONDATAFORORDNINGEN:
HVAD BETYDER DE NYE REGLER FOR DIG?

Siden den 25. maj 2018 har hele Europa fået en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen - også kaldet GDPR. I mærkede det sikkert alle sammen: Nye regler var på vej, og alle gjorde deres ypperste for at informere jer om det.


Formålet med EU-lovændringen er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger ved at stille krav til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. Implementeringen af EU's persondataforordning giver dig bl.a. mulighed for selv at bestemme, hvilke informationer vi skal have liggende, så længe vi har de fornødne data, der gør det muligt for os at udføre vores del af aftalen.

 

Det er vigtigt for os hos Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere, at vi beskytter vores kunders personoplysninger og overholder reglerne i forordningen – og det er i lige så høj grad vigtigt for os, at I ved, at vi passer på jeres oplysninger. 

IMPLEMENTERINGEN AF EU'S PERSONDATA-FORORDNING STILLER HELT NYE KRAV TIL VIRKSOMHEDERNE. MEN HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM KUNDE HOS OS?

Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har pligt til at informere dig om, hvordan vi håndterer vores (og din) data.

 

Mest af alt er det vigtigt for os, at du får den bedst mulige løsning, og at du til hver en tid ved, hvilke informationer vi har om dig, og hvordan vi bruger dem. Det har høj værdi for os, at du føler dig tryg i samarbejdet.

 

På denne side kan du læse mere om, hvad implementeringen af persondataforordningen betyder for dig
som virksomhedsom medarbejder og som kunde hos os. Du kan også læse om sikker mail, og hvordan vi benytter os af dette.


SOM VIRKSOMHED 

Hvad betyder persondataforordningen for jeres virksomhed? Hvad skal I være særligt opmærksomme på, og hvor meget må I have liggende om jeres medarbejdere?

 

Nogle af de mest centrale aspekter er disse:

 

• I har oplysningspligt over for jeres medarbejdere. Dvs. at I har pligt til at oplyse jeres medarbejdere om, hvem der har oplysninger liggende om dem, og at I har pligt til at informere de ansatte i virksomheden om, hvilken pensions- og sundhedsordning I er tilknyttet – og hvor.

 

• Jeres medarbejdere har ligeledes ret til at vide, hvilke informationer I videregiver til os som mæglere.

 

• Skal I oplyse os om de(n) rette person(er) i virksomheden, vi må sende sikre mails til som pensions- og sundhedsmæglere. Det er også essentielt, at vi kender både den administrativt ansvarlige og den forhandlingsansvarlige. 

 


SOM MEDARBEJDER

•  Du har til hver en tid ret til at få indsigt i, hvilke informationer vi håndterer og har liggende om dig i vores system.


•  I det omfang at håndteringen af dine data er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling.


•  De personoplysninger, vi har liggende om dig, må kun opbevares så længe, det er nødvendigt – dvs. så længe du er kunde hos os, og vi derfor stadig har ansvaret som dine pensions- og/eller sundhedsforsikringsmæglere.


•  Personoplysningerne, vi har liggende om dig i vores register, skal være korrekte og ajourførte.


•  Personoplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige.


•  Desuden skal formålet med opbevaringen af dine data være udtrykkeligt angivet og legitim.


 

VORES SAMARBEJDE

Som kunde hos Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har du også ret til at sikre dig,

at vi kun har de strengt nødvendige data liggende om dig.

 

 

UNDERSØGELSESFASEN

•  Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har kun ret til et begrænset antal informationer om medarbejderne i virksomheden jf. de to ovenstående afsnit. Særligt i forbindelse med undersøgelsesfasen, hvor vi undersøger jeres forsikringsbehov, er vores adgang til personoplysninger begrænsede. Derfor beder vi først om detaljer om de enkelte medarbejdere, når vi har indgået en aftale.

 

• Vi har brug for oplysninger som: Navn, fødselsdato, stilling og pensionssats, pensionsgivende løn samt ønsker om dækning.

 

• Ved indmeldelse og påbegyndt samarbejde indsamler vi yderligere data: CPR-nummer, adresse og evt. gage.
Vi indsamler kun helbredsoplysninger, hvis du giver samtykke hertil i forbindelse med indtegnelsen i
pensionsordningen. Normalt skal disse blot gives direkte til pensionsselskabet.

 

 

GENERELT

•  Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere er som pensions- og forsikringsformidlere dataansvarlige ved behandling af personoplysninger om forsikringstagerne – dvs. dig og dine medarbejdere, idet vi som pensionsspecialister handler selvstændigt og uden instruks fra virksomheden.


•  Altså er vi hos Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere i dette omfang dataansvarlig ved anvendelse af personoplysninger til brug for behandling af bl.a. skadeanmeldelser, nytegnelser og ændringer, mens I som arbejdsplads er ansvarlige for og ved behandling af personoplysninger, f.eks. i relation med ansættelsesforhold samt ved videregivelse af personoplysninger til Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere og vores administrationspartnere DPM Gruppen.

 

•  Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har brug for at vide, hvem i virksomheden vi kan sende personlige oplysninger til. I denne forbindelse skal vi bruge et navn, en mailadresse og et (mobil)nummer. Mobilnummeret er især vigtigt, hvis ikke I arbejder med sikker mail i virksomheden, da vi bruger dette i vores sikker mail-system.


•  Har I ikke sikker mail eller et tilknyttet mobilnummer i virksomheden, kan vi sende en krypteret mail med en adgangskode, som I kan få adgang til via en separat mail.

 

 

Persondataforordningen og indførelsen af denne kan føles enormt kringlet for mange - og det er fuldstændig forståeligt!

 

Så har du brug for at få uddybet nogle af punkterne her, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

EKSPERTER INDEN FOR PENSION, SUNDHED OG FORSIKRING

Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere har årelang erfaring med rådgivning og sparring til virksomheder og deres medarbejdere.

 

Vi hjælper også gerne jer!

SIDDER DU INDE MED ET SPØRGSMÅL?

Så tøv ikke - vi er her for dig.

 

Ring til os på telefonnr.: 88 38 95 75, eller skriv til os i kontaktformularen her.